Кое е ценно в работата ни?

Кое ценното в работата ни – това попитах 2581 човека от цяла България през пролетта на 2018 г. Въпросникът беше популяризиран, попълнен и обработен изцяло онлайн. Основните канали за неговото разпространение бяха Facebook и LinkedIn. В него бяха описани и подложени на индивидуална оценка 16 твърдения, които бяха валидирани с помощта на 5-степенна скала за отговори – Изключително важно е / Важно е / Нито е важно, нито е неважно / Не е важно / Изобщо не е важно, пише money.bg .