Да, имало е и такива професии

Знаете ли, че в миналото е имало лектор, който разведрявал работниците във фабриките, четейки им на глас вестници или книги. Обикновено заплатата му плащали или самите работници, събирайки пари помежду си, или профсъюзите. Смята се, че тази професия води началото си от цигарените фабрики в Куба, но също така е била много популярна и в САЩ. Днес обаче тази професия няма как да я срещнем или поне не в този смисъл на думата „лектор“,пише economy.bg .