Производителността на труда нараства с 3.7% през третото тримесечие

За същия период увеличението на брутния вътрешен продукт е с 3.1% на годишна база. Производителността на труда отново ускорява темпа си на растеж, като през третото тримесечие достига 3.7% на годишна база. За сравнение – през периода април – юни увеличението беше 3.1% по предварителни данни на НСИ. Подобно на предходните месеци, ускорението идва от[…]