Брокер /без опит/ отдел Наеми

Нашият клиент е лидер при отдаване под наем на жилищни помещения.
Във връзка с динамичното развитие на бизнес сектора и нуждата от разширяване на екипа в компанията, ние от Human Capital Store сме поели отговорността да намерим Брокер недвижими имоти в отдел Наеми.