Безработицата в България продължава стабилно да намалява

Безработицата в България продължава да се понижава и през юли на месечна база, достигайки 5,9% от 6,0% през предишния месец. Това сочат последните сезонно изгладени данни на Евростат, цитирани от Investor.bg.

Нивото на безработица в страната остава сравнително стабилно през последните четири месеца, като през април то е било 6,1%, а през май и юни – 6,0%. На годишна база понижението е доста по-силно, като през юли 2016 г. тя е била на равнище от 7,6%. Безработните у нас през седмия месец на годината са били общо 194 хил. души.

Нивото на младежка безработица в страната обаче продължава да се повишава на месечна база и остава високо като цяло. През юли тя е достигнала 13,7%, което е с 0,2 процентни пункта повече спрямо предишния месец и с 0,5 процентни пункта спрямо април. На годишна база обаче все пак се отчита понижение, като през юли 2016 г. тя е била 17,5%. Общо 20 хил. младежи на възраст до 25 години са били без работа през седмия месец на годината.

Безработицата в Европейския съюз (ЕС) като цяло остава без промяна през юли на месечна база на ниво от 7,7%. Това е най-ниското равнище от декември 2008 г. На годишна база обаче се отчита спад от 8,5% през юли 2016 г., или разлика от 0,8 процентни пункта. Безработните в региона през юли са били 18,916 млн. души.

Що се отнася до еврозоната, безработицата и там остава остава без промяна през юли спрямо юни, оставайки на ниво от 9,1% – най-ниското от февруари 2009 г. Тя обаче е с 0,9 процентни пункта по-ниска спрямо седмия месец на годината на 2016 г. Безработните в региона през юли са били общо 14,86 млн. души.

Сред страните членки на ЕС най-ниски нива на безработицата през юли 2017 г. са били отчетени в Чехия (2,9%), Германия (3,7%) и Малта (4,1%). Най-високи равнища на безработица пък се наблюдават в Гърция (21,7% за май 2017 г.) и Испания (17,1%).

На годишна база нивото на безработицата през юли 2017 г. е спаднало в почти всички страни членки с изключение на Финландия, където е останало без промяна. Най-големите понижения се отчитат в Хърватска (от 13,2% до 10,6%), Испания (от 19,6% до 17,1%), Словакия (от 9,7% до 7,3%) и Кипър (от 13,0% до 10,8%).