Автоматизацията ще принуди до 160 млн. жени по света да сменят професията си

Неравенството между половете може да се задълбочи с напредъка на изкуствения интелект, който ще измества все повече хора от работните им места, пише economy.bg .

Между 40 и 160 млн. жени по цял свят вероятно ще са принудени да сменят професиите си до 2030 според нов доклад на McKinsey.

Той предвижда, че като цяло мъжете и жените ще бъдат еднакво засегнати от автоматизацията през следващото десетилетие – средно 21% от работещите мъже и 20% от жените могат да загубят работата си до 2030. Структурни бариери могат да попречат обаче на адаптирането на дамите към новата работна среда. Жените имат по-малко време да се преквалифицират или да търсят различна работа, тъй като те са заети повече с отглеждането на деца, отбелязват авторите на доклада.

В развиващия се свят според McKinsey мъжете е по-вероятно да загубят професии като машинен оператор, докато жените ще загубят чиновнически роли или такива в сектора на услугите.

Авторите на доклада обаче смятат, че ще бъдат създадени и нови работни места, макар да не е задължително за същите хора, които ще изгубят заетостта си: жените ще намерят работа в разрастващата се индустрия на здравните грижи, а мъжете – в научни и технически сфери.

В доклада се посочва, че до 2030 в Европа и САЩ работните места ще изискват 55% повече време, в което се използват технически умения, и 24% повече часове, в което се използват социални и емоционални умения. Времето, прекарано в физическа и ръчна активност, ще намалее, защото тези занимания ще бъдат автоматизирани.