Удостоверение за извършване на посреднически услуги № 1783

Удостоверението е издадено за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.