Администриране / ТРЗ услуги

Със сигурност Ви се е случвало да не разполагате с достатъчно време и да не успеете в срок да подготвите множеството документи, които изискват различни институции. Като добавим и непрекъснатите промени в данъчното, счетоводното и трудово-осигурителното законодателство и нещата започват да излизат извън контрол….

Именно заради това ние, екипът на Human Capital Store, създадохме услугата „ТРЗ и payroll“ чрез която можем да предложим цялостно съдействие за всички процеси, свързани с управлението на служителите. Ето част от дейностите, които включва услугата: назначаване на нови служители, преназначавания, администриране на трудови договори, обработка и изплащане на работни заплати и осигуровки към бюджета, хонорари и бонуси, ваучери за храна, медицински абонаменти, разходи за транспорт, документално оформяне на болнични и отпуски, прекратяване на трудови договори и всичко, което е свързано с финансовите и юридически задачи, които имате като работодател. С това съвсем не се изчерпва списъкът от услуги, към който трябва да се добави и оформяне на документите за служителите пред НАП, НОИ и други държавни институции.

Разполагаме с екип от висококвалифицирани специалисти в областта на ТРЗ услугите и счетоводството, които ще поемат ангажимента да осъществяват целия комплекс от дейности, свързани с управлението на човешкия капитал във Вашата организация.

Нашата мисия е да предложим професионални, гъвкави и ефективни услуги, спрямо конкретните нужди на организацията в условията на конфиденциалност.

Разполагаме с многобройно портфолио. Изготвяме всички видове документи по администрирането на персонала: при възникване на промяна или прекратяване на трудови правоотношения, регистриране на трудови договори в НАП, изготвяне на различни видове служебни бележки, администрация на трудови книжки, изготвяне на документи за получаване на парични обезщетения, изготвяне на граждански договори, изчисляване и подаване на болнични листове, обработка на променливата месечна ТРЗ информация, отразяване на всички промени в досиетата на служителите, организиране калкулацията на месечна база на брутни и нетни заплати, изчисляване на дължимите осигуровки, данък върху дохода, изготвяне на необходимия пакет документи при пенсиониране и изготвяне на други осигурителни документи.

Изготвяме изрядна документация относно работните заплати и възнагражденията на служителите Ви, придружена с необходимите консултации, ако такива бъдат необходими.

Ще осигурим качествени, бързи и ценово обосновани услуги. Ние притежаваме индивидуален подход към всеки наш клиент и гарантираме пълна дискретност. Знаем, че процесът по изчисляване на възнагражденията, бонусите, удръжките и болничните е са изключително трудоемък и отнема много време. Също така съществува и голям риск от грешки. Затова Ви предлагаме нашето сътрудничетво. Купете си спокойствие и сигурност! Спестете време и средства! Ние ще следим за Вас промените в нормативните актове и ще поемем цялата отговорност при ревизии и проверки.

Осигуряваме пълно счетоводно обслужване, индивидуално отношение и доказано качество. Вие се освобождавате от ресурс, получавате планирани и оптимизирани разходи, получавате услуга, съобразена с Вашия бизнес, целяща високи резултати, с фокус върху основните дейности на компанията и сигурен успех.

Като се възползвате от нашето партьорство, Вие инвестирате в бизнеса си, защото за нашия труд не дължите осигуровки, не купувате техника (компютър, принтер, ТРЗ софтуер), нямате разходи за поддържане на квалификацията, не купувате материали, не изпадате в критични ситуации ако вашият ТРЗ специалист напусне или се разболее.

Ние, от Human Capital Store, можем да бъдем Вашият доверен и отговорен партньор за целия набор от дейности, свързани с администрирането на служителите във Вашата организация.

За нас е много важно да доказваме нивото си на професионализъм с всеки наш партньор и можем да гарантираме лоялност, взаимно доверие и безупречно свършена работа.

 

    Прикачи файл:

    [recaptcha]