Средно 407 лв. пенсия за хората, избрали да се пенсионират по-рано

Средно по 407 лева пенсия получават българите, които през миналата година са използвали възможността да се пенсионират с няколко месеца по-рано и намален размер на пенсията при наличен пълен осигурителен стаж, показва справка на Националния осигурителен институт. Това са малко над 2600 души, повечето от които са жени, а преобладаващата част от тях са на възраст от 60 до 64 години. Средният размер на пенсията при този вид пенсиониране е с 16 лева по-нисък от средния размер на пенсиите, отпуснати в пълен размер за същата година, съобщава expert.bg.

От началото на 2016-та година хората могат да се пенсионират до 12 месеца преди навършване на възрастта за пенсиониране, но с намален размер на пенсията с 0.4 на сто за всеки недостигащ или непълен месец, и само ако имат изисквания осигурителен стаж. Намалената пенсия не може да е по-малка от минималната за дадена година и придобиването й е пожизнено.

През 2017-та година общият брой на българите, които получават такава пенсия, е 4980, повечето жени, показва статистиката на НОИ. Около 47 процента от тези хора получават до 300 лева месечно, преобладаващо жени, а мъжете са по-голямата част при пенсиите между 700 и 910 лева.

Максималният размер на пенсията, който и през миналата, и през тази година, е 910 лева, получават близо 200 души.

От новоотпуснатите през 2017-та година пенсии в намален размер отново повечето се получават от жени – 1346, а при мъжете броят е 1266. Тези хора са се пенсионирали средно 10 месеца преди навършване на общата възраст за пенсиониране, която през миналата година беше 61 години за жените и 64 години за мъжете.