През 2017 г. 94 души са загинали по време на работа

Общо 2 911 са регистрираните трудови злополуки у нас през 2017 г., смъртните случаи са 94, показва годишна оперативна информация на Националния осигурителен институт (НОИ) за инцидентите по време на работа през миналата година, пише Dnevnik.bg. Сравнението с данните за 2016 г. сочи, че увеличението на инцидентите е с 2.2%, а на смъртните случаи – с 6.8%.

През миналата година 2318 от трудовите злополуки са станали на работното място, а 593 – на път за или от работа.

С най-много трудови инциденти през 2017 г. е преработващата промишленост, в която през годината са допуснати общо 575 злополуки. В негативната класация следват „Транспорт, складиране и пощи“ (368), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (241) и „Строителство“ (175). Най-малко трудови злополуки са допуснати при дейности на екстериториални организации и служби (3) и операции с недвижими имоти (11).

Регистрираните смъртни случаи са най-много в строителството – 18, транспорта – 17, преработващата промишленост – 12, търговията – 7. Десет души са загинали при отиване или връщане от работа.

За година най-съществено покачване на трудовия травматизъм има в сухопътния транспорт, търговията на едро и в горското стопанство. Намаляват инцидентите в добива на метални руди, строителството на съоръжения“ и складирането.